Catalog.hr

Subota, 30. 05. 2015. Online 34 korisnika
Država

Prodajna mjesta

 
Stanić Techno Shop Sarajevo
Adresa:Ložionička 16, Sarajevo 
Telefon:+387 33 659 028
Fax:+387 33 659 028 
Kontakt osoba:Alma Delić
Mail: sdoo@bih.net.ba
 
_______________________________________________________________
 
Stanić Techno Shop Sarajevo Stup
Adresa: Nikole Šopa 37.  Sarajevo 
Telefon:+387 33 451 011
Fax: +387 33 451 011 
Kontakt osoba:Miram Altumbabić
Mail:mp_stup@stanic.com
 
_______________________________________________________________
 
Stanić Techno Shop Zenica
Adresa:TC Džananović I sprat, Zenica 
Telefon:+387 32 249 111
Fax:+387 32 249 111 
Kontakt osoba:Adnan Škaljo
Mail:mp_zenica@bih.net.ba

_______________________________________________________________
 
Stanić Techno Shop Tuzla
Adresa:Stara Tržnica 14, Tuzla 
Telefon:+387 35 246 700
Fax:+387 35 246 700 
Kontakt osoba:Mirza Šljivić
Mail:technoshop_tz@bih.net.ba

_______________________________________________________________
 
Stanić Techno Shop Banja Luka 2
Adresa:Aleja Svetog Save 69, Banja Luka 
Telefon:+387 51 314 515
Fax:+387 51 314 515 
Kontakt osoba:Ljubomirka Panić
Mail:stanictrade@teol.net

_______________________________________________________________
 
Stanić Techno Shop Orašje
Adresa: XIV ulica 97, Orašje 
Telefon:+387 31 717 187
Fax:+387 31 717 187 
Kontakt osoba:Damir Bećirović
Mail:mporasje@tel.net.ba

_______________________________________________________________
 
Stanić Techno Shop Mostar 2
Adresa:Kardinala Stepinca bb, Mostar 
Telefon:+387 36 311 124
Fax:+387 36 311 124 
Kontakt osoba: Vlado Kordić
Mail:mp.mostar2@tel.net.ba

_______________________________________________________________
 
Stanić Techno Shop Visoko
Adresa: KRALJA TVRTKA 21 VISOKO
Telefon:: +387 32 734 734
Fax: +387 32 734 734
Kontakt osoba: MIRAM ALTUMBABIĆ
Mail: stanicvisoko@bih.net.ba
 

Catalog vas pita:

U Lidlu kupujem zato što